curs parapent biplaça N6

Comparteix l'experiencia de volar en parapent
RESERVA
COMPARTEIX EL VOL

curs pilot biplaça FAC N6

T’ensenyem a volar en parapent biplaça esportiu, a compartir aquest esport amb la responsabilitat de portar un passatger.
Aquet curs es per l’us divulgatiu de l’esport i en competició, no habilita en cap cas a una activitat remunerada.

requisits

  • pilots autonoms en tota mena de condicions, amb domini de les tecniques d’envol i aterratge.
  • superar la prova de nivell a l’inici del curs
  • minim 100h de vol o N5 FAC
  • llicencia federativa 2023

continguts

3 dies de curs intensiu i 10 vols com a pilot en parapent biplaça amb tot el material i transport inclós i seguiment de 20 vols posteriors.
Presentació del material de tandem i les seves particularitats.
Instalació i ús correcte del material.
Gestió del passatger
Tecniques d’inflat i envol
Tecniques de vol
Tecniques d’aterratge
Analissi de les condicions meteo
Normativa

programa

El curs es desenvolupa principalment a Berga, excepte causes meteorologiques.
Prova d’acces amb 2 vols abans de portar passatger.
Introducció i clase teorica del parapent biplaça.
Us correcte del material i tecniques de preparació, briefing prevol i gestio del passatger en diferents situacions.
Practiques d’inflat i control al terra i a l’envol, ús d tecniques adaptades a les condiciones meteo.
Tecniques de vol en parapent biplaça, maniobres de seguretat.
Tecniques d’aproximació i gestio del passatger durant la fase d’aterratge.
Analissi i millora de les tecniques de vol durant el curs.
Normativa sobre el vol esportiu en parapent biplaça.

preu

350 euros
300 euros pels alumnes de bcnparapent
3, 4 i 5 de Març

A Bcnparapent tenim amplia experiència en vols biplaça i formació de pilots tandem. Oferim aquet curs N6 dins el marc normatiu de la federació aeria catalana.
Aquets curs es requisit i preparatori per la realització de la majoria de cursos de Tecnic esportiu.